goja

Jag har alltid funnit papegojor förtjusande, och för sex år sedan bestämde jag mig för att skaffa en fågel som en vän för livet. Innan inköpet studerade jag all tillgänglig litteratur om papegojor, om deras behov och vanor. Efteråt projekterade jag, ritade och byggde en minivoljär med hjul, vilken enkelt kunde förflyttas i lägenheten. Sedan hade jag köpt en ung Alexanderparakit, som på en gång blev vår älskade familjemedlem.

inkop

fin
Historik
M
an började hålla fåglar i Europa redan under romartiden. De första anteckningar om tama papegojor var funna hos den romerska ämbetsmannen och författaren till en omfattande encyklopedi Historia naturalis, Gajus Plinius (23-79) och diktaren Publius Ovidius Naso (43 f.Kr.-17 e.Kr.) De beskrev en art, som av Alexander den Store hemfördes från Indien och uppkallades efter kejsaren Alexanderpapegoja. Denna papegoja var berömd för sin förmåga att prata, och man lärde den bland annat att säga ”ave Ceasar”. Plinius omtalar att man kunde ge den vin att dricka, varefter den blev mycket rolig att se på. I den romerska staden Herculaneum var hittad en målning av en Alexanderparakit, som drar en vagn, i vilken sitter en gräshoppa som körsven.
axel2
Papegojor har alltid varit mycket omtyckta som sällskapsdjur. Det orsakas av att de är vackra, lätta att få tama och har utomordentligt märkliga beteenden. Men allra förnämast med papegojorna är deras härmningsförmåga och intelligens. Uppenbarligen ger den här kombinationen mycket intressanta resultat. I boken När dimman lättar berättar Matias Klum om en papegoja som redan vid tre års ålder hade lärt sig 23 ord för olika föremål, fem olika färger, fyra olika former, tal upp till fem samt olika befallningar. Den härmade enbart inte utan använde orden i vad som måste benämnas som ett eget språk.

Per Jensen, professorn vid Sveriges Landbruksuniversitet, genomför sina forskningar inom beteendeekologi. I sin nya bok Djurens språk utgiven år 2001 fastslår professorn att papegojor inte bara har en förmåga att använda språket, utan de även reflekterar över vad de kan åstadkomma med det. Dessutom har hans studier uppenbarat, att papegojorna har kreativitet i att skapa nya ord, om det behövs, och en vilja att använda språket för att samtala med människan.


Som en bra papegojskötare kan man lära sig att förstå sin fågel bättre genom att studera dess beteende. En liten inblick i papegojornas beteendeekologi är till nytta för att få en klarare uppfattning om vad fåglarna vill ha framfört, vilket även hjälper oss för att tolka deras signaler och kroppsspråk.

linje